Będzin
Po lewej ruiny Zamku
Po prawej Synagoga Mizrachi
Widok od strony Przemszy
01 IV 1905


Synagoga została zbudowana w 1881 roku na miejscu starej drewnianej synagogi. Podczas II wojny światowej, w nocy z 8 na 9 września 1939 roku hitlerowcy spalili synagogę, wraz z modlącymi się w niej Żydami.
Wydawca: A. Żmigroda, Będzin