Pozdrowienie z Rosyjskiej-Polski
Karykatura
Ruiny Zamku, Bendzin
27 VI 1915