Siewierz
Ruiny Zamku nad Czarną Przemszą
Okres międzywojenny

Tekst z rewersu:
"W miasteczku Siewierzu, które, jak wieść niesie, miał podarować Kazimierz Sprawiedliwy w r. 1180. swemu synowi chrzestnemu Kazimierzowi, księciu raciborskiemu, znajduje się na kępie koło obszernego stawu starożytny zamek, dziś w ruinach leżący. Prawdopodobnie zamek ten pochodzi z czasów Konrada Mazowieckiego 1242 r. W pobliżu niego stoczył w r. 1289. zaciętą walkę. Władysław Łokietek ze Ślązakami, popierającymi na tron krakowski Henryka Probusa. W zamku tym przebywał jakiś czas Stefan Czarniecki, gdy Szwedzi zajęli Kraków w r. 1655. Tutaj mieszkał biskup Kajetan Sołtyk i bił złote dukaty w r. 1762, gdyż od czasów Zbigniewa Oleśnickiego w r. 1448. biskupi krakowscy nosili tytuły książąt siewierskich i mieli prawo miecza, bicia pieniędzy i władzę udzielną nad szlachtą tego okręgu."
Wydawnictwo Polonia Kraków