Będzin
1958 rok - 600-lecie miasta

Będzin położony na skraju dawnych ziem Małopolski, do niedawna stanowił główny ośrodek osadniczy i gospodarczy regionu zwanego dzisiaj Zagłębiem Dąbrowskim. Dopiero w XIX w., w latach szybkiego uprzemysłowienia Zagłębia, w miejsce Będzina pobliski Sosnowiec staje się centrum życia gospodarczego tej części kraju.
Wczesnośredniowieczny Będzin zawdzięcza swój rozwój położeniu nadgranicznemu tuż przy ważnym szlaku handlowym, łączącym Wschód z Zachodem. Na wzgórzu, nazwanym współcześnie „Górą Zamkową", już w czasach zamierzchłych znajdowała się osada, okolona od XI w. drewnianymi umocnieniami. Nie ostały się one Tatarom, którzy spalili je w czasie najazdu na Polskę w 1241 r. Na szczątkach pierwotnych umocnień, już w drugiej połowie XIII w. stoją kamienne mury i budowle obronne, rozbudowane za panowania Kazimierza Wielkiego na potężną warownię strzegącą granicy. Na południe od Zamku rozrasta się osada, skupiająca rzemieślników i kupców, której w 1358 r. Kazimierz Wielki, ówczesny król Polski, nadaje prawa miejskie. Świetnie rozwijające się miasto, obdarowywane różnymi przywilejami, przynoszące skarbowi królewskiemu ogromne dochody z mieszczącej się tu komory celnej, zostaje zniszczone w 1655 r. przez szwedzkie wojska. Od tego czasu Będzin na wiele lat popada w ruinę i powoli się wyludnia. Dopiero pod koniec XVIII w., dzięki odkryciom naturalnych bogactw ziemi zagłębiowskiej, Będzin szybko się dźwiga z upadku. W obrębie miasta powstają liczne warsztaty i zakłady przemysłowe; największym z nich jest obecnie huta „Będzin". Pod miastem ciągną się chodniki pobliskiej kopalni „Generał Zawadzki".
Będzin, miasto powiatowe, liczy obecnie blisko 40 tyś. mieszkańców. Chociaż co do liczby ludności (przed 1939 r. 48 tyś.) Będzin nie zaleczył dotychczas ran z ostatniej wojny, to dzięki upaństwowieniu fabryk i kopalń wzrosła wydatnie liczba zatrudnionych i nastąpił szybki rozwój miejscowych zakładów.
W roku 1958 Będzin obchodzi jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich. O wielowiekowej historii Będzina świadczą zabytki i dokumenty historyczne zgromadzone w Muzeum, mieszczącym się w murach Zamku odbudowanego w latach 1952—1956.


Nakł. Społ. Kom. Odbudowy Zamku w Będzinie