Będzin
Wzgórze Św. Doroty
1958 rok - 600-lecie miasta


Nakł. Społ. Kom. Odbudowy Zamku w Będzinie
fot. B. Gajdzik