Będzin
Widok
Zamek
Pałac Mieroszewskich
Park przy Pałacu - Rzeźba Bachantki i Bachusa z 1718r
1976