Siewierz
Ruiny Zamku
29 VII 1973


Biuro Wydawnicze "Ruch"
fot. T. Hermańczyk