Będzin
Ruiny Zamku
1905 - 1919


Wydawca: Księgarnia A. Żmigroda, Będzin