Będzin
Ruiny Zamku od strony Przemszy
1905 - 1919


Wydawca: Księgarnia A. Żmigroda, Będzin