Pozdrowienie z Będzina
Okres międzywojenny

Wydawca: znak nieczytelny