Sławków
1905 - 1919

Nakładem Księgarni A. Cembrzyńskiej w Sławkowie
Wyk. w Sal. Mal. Polsk. Kraków.