Zamówienie z Będzińskiej Walcowni Cynku (obecnie Huta Będzin)
23 IX 1932


Drukarnia "SZTUKA" w Krakowie