Grodziec
Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych S.A.
1905 - 1919


Nakładem Bazaru M. Turskiego
Zakł. Fotochem. B. Wierzbicki i S-ka