Sosnowiec Modrzejów
DreiKaiserReichsEcke - Trójkąt Trzech Cesarzy
Po I Wojnie Światowej, wcześniej tereny Imperium Rosyjskiego.
13 X 1920

Wydawca: Bruno Scholz, Wrocław