Sosnowiec
Izba Przemysłowo-Handlowa
Lata 30-te

Nakł. Księg. "Wiedza", Sosnowiec