Będzin
Ruiny Zamku nad Czarną Przemszą
Okres międzywojenny

Tekst z rewersu:
"Nad rzeką Czarną Przemszą na skalistej górze wzniósł w polowie XlII wieku Bolesław Wstydliwy zamek Będzin. Kazimierz Wielki zaś przerobił i umocnił ten zamek. W r. 1589. między pełnomocnikami polskimi i niemieckimi zawarta tu została ugoda, nazwana paktami będzińskiemi. Wojny szwedzkie przyczyniły się w wysokim stopniu do zniszczenia zamku, z którego dziś pozostaly tylko ruiny."
Wydawnictwo: Polonia, Kraków