Będzin
Stary Rynek
ok. 1910

Wydawca: A. Zmigrod, Będzin