Ogrodzieniec
Zwaliska zamku w Ogrodzieńcu koło Zawiercia
Okres międzywojenny

Tekst z rewersu:
"Niedaleko Zawiercia wznoszą się na skalistej górze ruiny zamku w Ogrodzieńcu. U stóp góry leży wieś Podzamcze, a ze strumieni stąd wypływających powstaje Czarna Przemsza. Zamek zbudowany przez rycerzy czeskich znany już był Dlugoszowi (w r. 1385), a odbudował go i wspaniale urządził kasztelan sądecki Bonar Seweryn (1540), który od cesarza Ferdynanda I. otrzymał tytuł barona na Ogrodzieńcu. Zamek musiał być warowny, bo nietylko obwiedziony jest wysokim murem, ale w mur ten wpuszczone są samorodne skały mające po kilkadziesiąt m2. powierzchni. Nad wjazdową bramą doniedawna jeszcze widniała marmurowa tablica z napisem łacińskim, że zamek ten wybudował Seweryn Bonar."
Wydawnictwo: Polonia, Kraków