LITERATURA

"Będzin 1358-2008", Praca zbiorowa, Będzin 2008, Muzeum Zagłębia w Będzinie.


"Będzin przez wieki", Włodzimierz Błaszczyk, Poznań 1982, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Będzinie, Dzieje miasta i jego rozwoju urbanistyczno-przestrzennego od średniowiecza do połowy XX w. na podłożu osadnictwa w starożytności i wczesnym średniowieczu.