Sosnowiec Maczki
Granica
wysłana z Będzina 11 VII 19??16

Kantor wymiany pieniędzy Władysława Pertca? w Granicy, stacja Kol. War. Wied.