Będzin
5 VII 1989

Zamek wzniesiony w XIII w.; z powodu walk i sporów książęcych zamieniony z czasem w ruinę został przebudowany w 1834 r. przez architekta F. M. Lanciego; częściowo rekonstruowany w latach 1952 - 1956 i przeznaczony na siedzibę Muzeum Zagłębia - widok ogólny zamku i wnętrza muzeum.KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA
Fot. M. Raczkowski, M. Sowiński, W. Zieliński