Olkusz
Rynek
1976

Na pierwszym planie pomnik ku czci ofiar faszyzmu z lat 1939 - 1945.KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA
Fot. F. Zwierzchowski