Siewierz
1983

Miasto w woj. katowickim (dzisiaj śląskim), położone nad rzeką Czarną Przemszą.
Romański kościół z XI/XII w., konserwowany i rekonstruowany w l. 1947-1956. Rynek. Ruiny zamku biskupów krakowskich z poł. XIV w., przebudowanego w l. 1530-1674, zniszczonego w czasie wojen szwedzkich.KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA, Fot. J. Rosikoń, A. Stawicki