Sosnowiec
Pomnik Czynu Rewolucyjnego Proletariatu Zagłębia i Śląska
1971

Biuro WYdawnicze "RUCH"