Czeladź
Kościół neoromoański
Lata 60-te

Biuro Wydawnicze "Ruch"
fot. K. Jabłoński