Sosnowiec
Nad Przemszą
12 VII 1969

Biuro Wydawnicze "RUCH"
fot. T. Hermańczyk