Sosnowiec
Ulica Warszawska
4 XI 1968

Biuro Wydawnicze "RUCH"
fot. T. Hermańczyk