Sosnowiec
Widok ogólny
5 VIII 1972

Biuro Wydawnicze "RUCH"
wg fotografii barwnej K. Jabłońskiego